Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου 11ης Ιουνίου 2013.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

 Συζήτηση για την ισόρροπη αγροτική ανάπτυξη : Προστασία και βελτίωση της καλλιέργειας της φυστικιάς.                

 Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλά Τιτίνα.

 Περί αντικατάστασης μελών στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.
 
Λήψη απόφασης για εκμίσθωση ή μη της παραλίας της Αγίας Μαρίνας που παραδόθηκε στο Δήμο από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ» (ΕΤΑΔ ΑΕ).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Συζήτηση επί της έκθεσης της ομάδας εργασίας που εξέτασε το θέμα διαφοράς μεταξύ μεταφερθεισών ποσοτήτων νερού κατά τα έτη 2010 – 2012.

Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

 
Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου/ανά τ.μ. επιχειρήσεων που γειτνιάζουν με την παραλία Αγίας Μαρίνας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

 
 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης υλοποίησης προγραμμάτων με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μέσω της σύστασης και λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.


Λήψη απόφασης για ονομασία αίθουσας Δημοτικού Γυμναστηρίου Αίγινας με το όνομα «Ιωάννης Στρατηγός».

Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Φίλιππος Τζίτζης.

 Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.
 

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης  Α. Νικόλαος