Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 6ης Ιουνίου 2013.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης για τον καθορισμό των θέσεων και ειδικοτήτων που θα καλυφθούν από την υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 1/2013 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Η  Συνεδρίαση κρίθηκε κατεπείγουσα  διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου. Στο video μπορείτε να δείτε τα όσο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.