Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, 19:00.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 26η του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
Λήψη απόφασης για την επιλογή χώρου διεξαγωγής Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Δ.Κ.Κ.

Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ με αριθ. πρωτ. 1360/19.06.2013 για την χρηματοδότηση του παιδικού σταθμού του Δήμου Αίγινας, την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, την εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και κάθε άλλης σχετικής ενέργειας/υπογραφής εγγράφου, την έκδοση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής προς την ΕΕΤΑΑ και τον καθορισμό αριθμού παιδιών που θα εξυπηρετήσει ο παιδικός σταθμός.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Τζίτζης.

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση στην Εταιρία για την Ανάπτυξη και την Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ), χώρου στον παιδικό σταθμό για την φιλοξενία δράσεων που προωθούν και διαδίδουν εκπαιδευτικές καινοτομίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων όλων των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νίκος Τζίτζης
 
Περί εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αίγινας και της Κ.Ε.Δ.Α. για την χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της επιχείρησης 2013-2014.

Εισηγητής ο  κ. Δήμαρχος.

Κατανομή πίστωσης 17.240,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (6η εντολή ΣΑΤΑ 2013).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Ηλίας Μπέσης.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.


 Έγκριση πίστωσης προϋπολογισμού αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και του Π.Δ. 113/2010 όπως ισχύει.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.


Έγκριση τοποθέτησης 15 νέων στύλων Δ.Ε.Η. και 100 νέων φωτιστικών σωμάτων (μπράτσα) σε υπάρχουσες κολώνες της Δ.Ε.Η. για την επέκταση του δικτύου εξωτερικού φωτισμού και την εν γένει βελτίωση του εξωτερικού φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων περιοχών του Δήμου μας.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Ηλίας Μπέσης.


Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού της για το έτος 2013.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κος Νίκος Τζίτζης.

Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και  Προβολής Δήμου Αίγινας βάσει της εγκυκλίου αριθμ. 15566/2011 του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού

Εισηγητής ο  Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης κ. Βάρτζελης Παναγιώτης

 

Ενημέρωση επί θεμάτων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.

Εισηγητής ο  Πρόεδρος του ΔΛΤA κος Κρεούζης Ιωάννης.

Λήψη απόφασης για επανάληψη ή μη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος της παραλίας «Κολώνα» της ευρύτερης περιοχής Κρυπτού Λιμένα, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 67/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.

Εξέταση αιτήσεων των  υδροληπτών του Δήμου, ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΓΙΑΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΑΜΠΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 4063250, 4063253 Δήμου Αίγινας), ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗΣ, και ΜΠΟΒΑΛΗ ΗΛΙΑ (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 4062750, ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΠΟΒΑΛΗ–ΜΠΡΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΝΑ και 4062700, ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, Δήμου Αίγινας), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω καθυστέρησης μέτρησης των υδρομέτρων τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων   των  υδροληπτών του Δήμου, ΚΑΛΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΑΡΓΥΡΩ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΥΒΟΝ), για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης των υδρομέτρων τους από τους τεχνίτες ύδρευσης του Δήμου .

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.
 
Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, ΜΙΧΑ ΜΙΧΑΗΛ και ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, ΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ και ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ) ΣΙΝΟΥ ΛΟΥΚΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΖΑΝ ΣΤΕΛΛΑΣ, για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς  καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης καταμέτρησης των υδρομέτρων τους .

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, ΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗΣ, ΓΑΝΤΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΦΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚΗΣ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΜΠΡΑΟΥΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ( ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΦΑΝΤΙΔΗ ΝΙΚΗ ), ΚΟΥΜΠΕΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΠΑΖΙΝΗ ΘΩΜΑ, ΑΛΥΦΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΟΦΙΚΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 4015993, 4015991 Δήμου Αίγινας), ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, (δύο παροχές: αριθ. διαδρομών 4011550, 4011700 Δήμου Αίγινας), ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΑΧΛΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ), ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΠΑΠAΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς  καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη σωστής καταμέτρησης των ενδείξεων υδρομέτρων τους.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου POLI  PHILIPPE για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Μαρμαρινός Παναγιώτης.

Εξέταση αιτήσεως της «Γεώργιος Η. Αλεβίζος Α.Ε.» για επιστροφή χρηματικής διαφοράς, λόγω λανθασμένης χρέωσης στα Δημοτικά Τέλη – Δημοτικός Φόρος – Τ.Α.Π.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος.                                      

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γιαννούλης Α. Νικόλαος