Ανακοίνωση Ειδικής Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου (Απολογισμός Πεπραγμένων), Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013, 19:00. Μεσαγρός.

Ανακοινώνεται ότι στις 29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 19:00΄ θα πραγματοποιηθεί σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον χώρο του νέου σχολικού συγκροτήματος Μεσαγρού (περιοχή Χαλδαίικα της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού) ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης.

Κατά την  ειδική αυτή δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικής Κοινότητας του Δήμου .

Κάθε φορέας, δημότης κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη Συνεδρίαση αυτή.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος