Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013 19:00.

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 18 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή υπολοίπου ποσού επιχορήγησης Δήμου Αίγινας Ν. Πειραιά για υδροδότηση Αίγινας με υδροφόρα πλοία σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 31095/ΔΕ-2697/15-7-2013 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ, ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 Η  Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 Νικόλαος Α. Γιαννούλης