Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου , Τρίτη 30 Ιουλίου 2013, 19:00.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.
Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Περί έγκρισης της τελικής χάραξης της περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαιτούμενες ενέργειες προς ολοκλήρωση της μελέτης.

Έγκριση της μελέτης με τίτλο: ΄΄Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού Γηπέδου Αίγινας΄΄ προϋπολογισμού 97.560,97 € πλέον του ΦΠΑ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Τζίτζης

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού Γηπέδου Αίγινας΄΄.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Τζίτζης

Λήψη απόφασης για την ένταξη στο Ειδικό Επαγγελματικό Τιμολόγιο επιπρόσθετων  κατηγοριών επιχειρήσεων σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

 Κατανομή πίστωσης 17.240,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (7η εντολή ΣΑΤΑ 2013).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

Αποδοχή πίστωσης ποσού 48.720,00 € από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε για την υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε για το πρόγραμμα ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

 Έγκριση εισήγησης της Επιτροπής Παιδείας για κατανομή επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των αναγκών συντηρήσεων των σχολείων (ΣΑΤΑ).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

Περί αντικατάστασης τακτικού μέλους Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕΔΑ).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης

Έγκριση σχεδίου δράσης πρόληψης πυρκαγιών Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Οικονόμου Νικόλαος

Περί έγκρισης δαπανών και τρόπου εκτέλεσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010: α) Προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου και των Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2013-2014, β) Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2013-2014 γ) Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2013-2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος

Περί έγκρισης  χορήγησης άδειας λειτουργίας σε κατάστημα εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων της κ. Χριστοδουλάτου Αγγελικής.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Νικόλαος Τζίτζης

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Λαζάρου Σωτηρίας του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Κυψέλης.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος

 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Τζαβάρα – Μαλτέζου Μαρούσας για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αγ. Ειρήνης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Συμεωνίδου Αλεξάνδρας του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αγ. Ειρήνης.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Μπόγρη Βασιλικής του Νικολάου για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Μεσαγρού.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος

Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Ρωμανού Μιχαήλ του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αλώνων.

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος

Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος κος Νεκτάριος Κουκούλης
                                             

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος