Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου Τρι 6 Αυγούστου 2013 20:30.

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010)»

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 06 Αυγούστου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την «με απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία  μέσω διαπραγμάτευσης»  προμήθειας ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες του Δήμου διότι οι δυο διεξαχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

 Η  Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 Νικόλαος Α. Γιαννούλης