Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 8ης Αυγούστου 2013.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Λήψη απόφασης για την «με απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία  μέσω διαπραγμάτευσης»  προμήθειας ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες του Δήμου διότι οι δυο διεξαχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι". Στο video μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.


Η εισήγηση πέρασε κατά πλειοψηφία, με τη δημοτική σύμβουλο κυρία Αικατερίνη Κανελλά που καταψήφισε την πρόταση, εκφράζοντας αντιρρήσεις για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα.