Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου , Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013, 18:30.

Θέμα: "Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου".
 
 Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 30η του μηνός Αυγούστου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
 Πρόταση για μεταβολή του καθεστώτος διατήρησης οικόσιτων ζώων και πτηνών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Εισηγητής ο Δημ. Σύμβουλος κ. Τζίτζης Φίλιππος
 
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 55/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ΄΄Συμμετοχή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συγκεκριμένα του Πράσινου Ταμείου» για προμήθεια βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης΄΄.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Επανακαθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2013 του Δ.Λ.Τ Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Κρεούζης Ιωάννης
 
 Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 του Δ.Λ.Τ Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Κρεούζης Ιωάννης
 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Περί έγκρισης της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Κατανομή πίστωσης 17.240,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (8η εντολή ΣΑΤΑ 2013).
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Ονοματοδοσία πλατείας στο πλαίσιο της αδελφοποίησης με το ΣΤΑΡΟΜΠΕΣΟΒΟ Ουκρανίας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της ΚΕΔΑ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του τμήματος μπάσκετ του ΑΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ για οικονομική ενίσχυση.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Τζίτζης Φίλιππος
 
 Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 7/2013 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αναφορικά με την κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Κουκούλης Νεκτάριος.
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Λαζάρου Σωτηρίας του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Κυψέλης.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Τζαβάρα – Μαλτέζου Μαρούσας για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αγ. Ειρήνης. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Συμεωνίδου Αλεξάνδρας του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αγ. Ειρήνης.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Μπόγρη Βασιλικής του Νικολάου για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Μεσαγρού.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Ρωμανού Μιχαήλ του Ιωάννη για τον χαρακτηρισμό τάφου τριετούς ταφής ως οικογενειακού στο κοιμητήριο Αλώνων.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοιμητηρίων κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Συζήτηση επί των ενστάσεων του καταναλωτή ύδρευσης ΜΙΤΖΑ Γρηγορίου κατά των από 09-8-2011 και 30-10-2012 βεβαιωτικών καταλόγων ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΑΓΑ ΕΛΕΝΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑΣ, ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΕΟΝΤΙΣΣΑΣ για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
Εξέταση αίτησης του υδρολήπτη ΔΡΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ με την οποία ζητά διόρθωση της υπ’ αριθμ. 185/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που τον αφορά, για διόρθωση χρεώσεως σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
Εξέταση αιτήσεως της WEEELDON PAOLA – MARIA για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος