Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013, 18:00.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
 
 Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
 Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την έδραση των νέων κεντρικών δεξαμενών του Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επανασύνταξη στατικής μελέτης δεξαμενής ύδρευσης»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Λήψη απόφασης για την με «απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) για το έτος 2013, διότι οι δύο διεξαχθέντες πρόχειροι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2013-2014», λόγω του ότι οι δύο διεξαχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στη συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1590/1986 και λοιπών διατάξεων
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Κατανομής 2ης δόσης επιχορήγησης 2013 για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολείων
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την ΄΄Ανασυγκρότηση της Επιτροπής και ορισμό νέου Γραμματέα – Ταμία΄΄
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Αποδοχή πίστωσης ποσού 148.830,00 € από την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προμήθεια βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Λήψη απόφασης για την σύσταση αρμοδίου οργάνου για την σφράγιση και την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου μας μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Λήψη απόφασης για την διάθεση των εσόδων που προέρχονται από το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της ΕΕΤΑΑ
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της ΚΕΔΑ που αφορά την πληρωμή μέρους των εξόδων του beach volley
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Περί κατάργησης περιπτέρου το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Δημοκρατίας & Αιακού στην πόλη της Αίγινας
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Περί εξέτασης του αιτήματος της HELLAS ONLINE που ζητά την χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Περί καταγραφής και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας του Δήμου
Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κανελλά Αικατερίνη
 
 Περί εξέτασης έγκρισης εκμίσθωσης του δικαιώματος βοσκής στα δημοτικά νησιά, ορισμός λοιπών απαιτούμενων και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Ενημέρωση επί του συμπεράσματος της ομάδας εργασίας για τις διαφορές ποσοτήτων μεταφοράς νερού και λήψη απόφασης περί ανάθεσης εξέτασης του αναφερόμενου θέματος σε ειδικό πραγματογνώμονα
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος & ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Περί εξέτασης σφράγισης του καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων του Τζανετή Παρασκευά που βρίσκεται στην οδό Λάμπωνος 1 & Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Περί εξέτασης αιτήματος του Τζανετή Βασίλειου του Κων/νου που αφορά την έκδοση σύμφωνης γνώμης του Δήμου ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων άνω των 50 cc από τον Ε.Ο.Τ
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νικ. Τζίτζης
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Σκριβάνου Σταύρου, Παπαθεοδώρου Καλλιόπης, ΠΕΤΡΟΥΛΑ Βασίλειου, Μήττα Νικόλαου, Σαριδάκη Κων/νου, Καβάσιλα Ελευθερίας, Αλυφαντή Νικόλαου, Μπέση Γλυκερίας, Φούρναρη Χρήστου, Βιγγόπουλου Ορέστη, Σταματάκου Δημήτριου, Ρεμούνδου Δέσποινας, Μακρή Αθανάσιου, Γιαννούλη Σοφίας, Μαλεβίτη Αμαρυλίς, Αναστοπούλου Σοφίας, Ασημάκη Παναγιώτη, Γκλότσου Στυλιανού, Τσαγγαρίδου Μαρίας, Μορφούλη Γεωργίας και Κωνσταντάρα Ελένης για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Παν. Μαρμαρινός
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Σημαντώνη Παύλου, ΚΟΤΣΙΦΟΥ Αριστείδη, Μαρμαρινού Γεώργιου, Στάθη – Πάλλη Κων/νας, Κουφονικολάκου Ειρήνης, Πέππα Κων/νου και Μπήτρου Παναγιώτη, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης μέτρησης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Παν. Μαρμαρινός
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κατσουλάκη Εμμανουήλ και Κλώνου Δημήτριου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Παν. Μαρμαρινός
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κάππου Φαίδρας, Ντράγκου Μιχαήλοβιτς, Λαζάρου Μαρίας, Κράους Σουζάνας, Μεγαλοοικονόμου Γεώργιου και Βουρλούμη Ειρήνης για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη έγκαιρης καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομετρητών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Παν. Μαρμαρινός
 
Εξέταση αιτήσεως του KOVALCHUK VOLODYMYR για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
Εξέταση αιτήσεως της RAKOCHA NATALIYA για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Νεκτ. Κουκούλης
 
 Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Χατζηπέρη Φίλιππο, στο κοιμητήριο Κυψέλης, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Τρέχα Γεώργιο του Αντωνίου, στο κοιμητήριο Κυψέλης, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Ιωαννίδη Χριστογιάννη, στο κοιμητήριο Αλώνων της Δ.Κ Μεσαγρού, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Γιαννούλης Α. Νικόλαος