Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013, 18:00.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»
 
 Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
 Λήψη απόφασης για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑ) σύμφωνα με το Ν.4071/2012
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών, ενός Δημοτικού Συμβούλου και ενός υπαλλήλου, για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑ)
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2013
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Αποδοχή πίστωσης 2.779.652,11 € για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε βάσει της ΚΥΑ38560/26.09.2013 Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Λήψη απόφασης για την με «απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (γάλα) για το έτος 2013, διότι οι δύο διεξαχθέντες πρόχειροι διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Σύσταση κενής οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
 χρόνου και κατάταξη προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Τροποποίηση – Προσαρμογή του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας στο Ν.4024/2011
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
 
 Λήψη απόφασης επί των προτάσεων για τα οικόσιτα ζώα και πτηνά και τις
 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στην Αίγινα
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζίτζης Φίλιππος
 
 Περί εξέτασης σφράγισης του καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων – ποδηλάτων του Τζανετή Παρασκευά που βρίσκεται στην οδό Λάμπωνος 1 & Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Σκριβάνου Σταύρου, Παπαθεοδώρου Καλλιόπης, ΠΕΤΡΟΥΛΑ Βασίλειου, Μήττα Νικόλαου, Σαριδάκη Κων/νου, Καβάσιλα Ελευθερίας, Αλυφαντή Νικόλαου, Μπέση Γλυκερίας, Φούρναρη Χρήστου, Βιγγόπουλου Ορέστη, Σταματάκου Δημήτριου, Ρεμούνδου Δέσποινας, Μακρή Αθανάσιου, Γιαννούλη Σοφίας, Μαλεβίτη Αμαρυλίς, Αναστοπούλου Σοφίας, Ασημάκη Παναγιώτη, Γκλότσου Στυλιανού, Τσαγγαρίδου Μαρίας, Μορφούλη Γεωργίας, Κωνσταντάρα Ελένης, Λαδά-Πέππα Αθηνάς και Χατζοπούλου Θεοδώρας για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Σημαντώνη Παύλου, ΚΟΤΣΙΦΟΥ Αριστείδη, Μαρμαρινού Γεώργιου, Στάθη – Πάλλη Κων/νας, Κουφονικολάκου Ειρήνης, Πέππα Κων/νου, Μπήτρου Παναγιώτη, Ροδίτη Ιωάννη, Βαρβέρη Αικατερίνη, Πανταζή Ιωάννη, Ραψομανίκη Ελένης, Πέππα Δημήτριου και Φιλιππάτου Διονύσιου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένης μέτρησης.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 Εξέταση αιτήσεως του KOVALCHUK VOLODYMYR για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Εξέταση αιτήσεως της RAKOCHA NATALIYA για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
 
 Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Χατζηπέρη Φίλιππο, στο κοιμητήριο Κυψέλης, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Τρέχα Γεώργιο του Αντωνίου, στο κοιμητήριο Κυψέλης, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού νέου τάφου στον κ. Ιωαννίδη Χριστογιάννη, στο κοιμητήριο Αλώνων της Δ.Κ Μεσαγρού, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού.
 Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαφάτης Δημήτριος
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος