Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, 17:00.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 30η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
 
 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2014
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Λήψη απόφασης για την με «απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και των Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2013 - 2014, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ
 ΑΙΓΙΝΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
 2014
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ
 ΑΙΓΙΝΑ ΣΤΟ ΒΑΘΥ, ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ
 ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Γιαννούλης Α. Νικόλαος