Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 16:30.

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 02 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:30΄ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:
 
 Περί απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων στην «Δερματάς Παναγιώτης και υιοί Ο.Ε»
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος