Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2 Νοεμβρίου 2013.

Η απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αίγινας, ήταν το μοναδικό θέμα για το οποίο αποφασίστηκε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η εισήγηση εγκρίθηκε ομόφωνα. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.

Στο video μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.