Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ.Συμβουλίου, Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013, 17:00.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 03η Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος Οικον. Έτους 2014 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Κρεούζης Γιάννης

2. Περί έγκρισης 2ης Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α κ. Κρεούζης Γιάννης

3. Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων στην «Δερματάς Παναγιώτης & Υιοί Ο.Ε» Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

4.Έγκριση ηλεκτροδότησης της εγκατάστασης δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης στις οδούς α) Παλαιάς Χώρας-Πλατεία ΟΤΕ και β) Καποδιστρίου- έναντι Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑ) και ορισμός τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Τζίτζης Νικόλαος αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2013 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

6. Έγκριση κατανομής 3ης σχολείων Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή του βορείου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή τριήμερων εορταστικών εκδηλώσεων επετείου άφιξης – ορκωμοσίας του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια στην Αίγινα Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

10. Λήψη απόφασης για καθιέρωση ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης και επανασυγκρότηση της επιτροπής για την παραλαβή εντός του έτους 2013 προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1 και 70 του Π.Δ 28/80 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

12.Λήψη απόφασης για ονομασία αίθουσας Δημοτικού Γυμναστηρίου Αίγινας με το όνομα «Στέλιος Λαδάς» Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Τζίτζης Φίλιππος

13. Περί εξέτασης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ για το έτος 2014 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14.Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Καλαμάρα Λεούση Ελένης (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Λεούσης Ξάνθος), ΝΙΦΛΗ Πηγής, Χατζηπέρη Φίλιππου, Μωραΐτη Μαρίνου (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Μωραΐτης Αλκιβιάδης), Ζωγραφίδη Παναγιώτη, Γεωργόπουλου Δημήτριου, Λαζάρου Αθανασίας (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Μουτσάτσος Νεκτάριος), Μητάκου-Μητακάκη Ελένης (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Μητακάκη Ελένη), ΣΑΛΜΑ Ηλέκτρας, Λάμπρου Ευαγγελίας, Παπακωνσταντίνου Κων/νου (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Παπαφιλίππου Μαρίας), Νικολαΐδη Γεώργιου (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα CHRISTOPHE JEAN LOUIS), Κορορού Νικόλαου, Τριανταφύλλου Δημήτριου, Γεωργοπούλου Φιλιώς (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Γεωργοπούλου-Τρίμη Φιλιώ), Ιωαννίδου Κυριακής (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Γεωργαντή Αναστασία), δόσης επιχορήγησης 2013 για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Χειλαδάκη Μαγκλή Άννας (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Μαγκλή Μαρία), Μπαζίνη Θωμά, Δαφαράνου Χαράλαμπου και Σπυριδάκη ΑΦΟΙ για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

15.Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Χαλδαίου Αλεξάνδρας (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Χαλδαίος Παναγιώτης), Αντωνίου Μαρίας (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Αντωνίου Σπυρίδων), Λυγκούρη Χρήστου, Παπαδάκη Νικόλαου (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Νιάτση Αικατερίνη) και Μαλτέζου Ιωάννας-Σοφίας (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Καλαμάρας Διονύσιος) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης των υδρομέτρων Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

16.Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τζίτζη Χρήστου (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Τζίτζη Γεωργία) και Μουρκάκου Παναγιώτη (ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα Μεθενίτης Γεώργιος) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω μη έγκαιρης καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομετρητών Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος