Κατεπείγουσα Πρόσκληση Δημ.Συμβουλίου Τετ 11Δεκεμβρίου 2013 18:00

"Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010)"

Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 11 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας έτους 2013 (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 172/2013, 185/ 2013 και 205/2013 αποφάσεις του Δημ. Συμβουλίου)

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος