Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 14ης Δεκεμβρίου 2013.

Με θέμα: "Περί πρωτοβουλιών του Δήμου μας για ακύρωση της με α.π. 62017/2068 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά την ανάπτυξη μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στην θέση Λιγέα Αίγινας", πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Σώμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Δημήτρης Ιωαννίδης δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από το συνδυασμό "Όλοι Μαζί".

Άλλα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν από ομιλητές κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης θα παρουσιαστούν σε επόμενες δημοσιεύσεις. Δυστυχώς λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν κατέστη δυνατόν να καταγραφούν οι τοποθετήσεις του κυρίου Τάκη Βάρτζελη, Δημήτρη Ιωαννίδη και ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυρίου Φίλιππου Τζίτζη.