Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας λόγω έλλειψης απαρτίας. Αρνητική η εικόνα για μία ακόμη φορά.

Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για αυτό το έτος, λόγω έλλειψης απαρτίας. Μερικά λεπτά μετά την προγραμματισμένη έναρξη της συνεδρίασης και την ανάγνωση του παρουσιολογίου, διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα βρίσκονταν μόλις 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι από τους 14 που απαιτούνται για την απαρτία.

Ως εκ τούτου ο πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Νίκος Γιαννούλης έληξε τη συνεδρίαση. Περίπου είκοσι λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης προσήλθαν τρεις ακόμη δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά ακόμη και έτσι δεν μπορούσε να υπάρξει απαρτία. Χαρακτηριστική η ευχή του προέδρου του Σώματος κυρίου Γιαννούλη, που μετά τη λήξη της συνεδρίασης ευχήθηκε στο Σώμα καλή πρωτοχρονιά,  συμπληρώνοντας εν είδει ευχής: "με περισσότερο μυαλό και φώτιση".