Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιανουαρίου 2014.

Καλείστε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Ενημέρωση επί της έναρξης λειτουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιαννούλης Νικόλαος
 
Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αίγινας έτους 2013-2014.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος

Παροχή σύμφωνης γνώμης για την σύνταξη - εκπόνηση από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ της μελέτης «Ανάπλαση αρχαίας ατραπού από την παραλία Αγίας Μαρίνας προς Ναό Αφαίας».
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικ. έτος 2014.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Κρεούζης Ιωάννης

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2014.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Κρεούζης Ιωάννης

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικ. έτος 2014.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Τζίτζης Φίλιππος

Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2014.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Τζίτζης Φίλιππος

Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Γήπεδο Αίγινας» και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος
 
Περί έγκρισης της μελέτης του έργου: «Επισκευή κεραμοσκεπής της παλαιάς πτέρυγας του Α΄ 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας».
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Τζίτζης Νικόλαος

Έγκριση προτάσεων για την προστασία και βελτίωση της καλλιέργειας της φιστικιάς.
Εισηγήτρια η Δημοτική Σύμβουλος κα Κανελλά Αικατερίνη
Εξέταση αιτήματος Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού για την παραχώρηση αίθουσας στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείων Αλώνων.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
Αποδοχή επιχορήγησης για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.
 Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Π. Ηρειώτη & Χρ. Λαδά 1
 Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής από ένα Δημοτικό Σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ. 28/80.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών και προμηθειών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων του Δήμου εντός του έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 3 του Π.Δ. 28/80.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2014, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Εξέταση αιτήσεως του BUZO KIA του LEFTER για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Έγκριση αιτήματος περί επιστροφής χρηματικού ποσού στον ΜΑΡΗ Ιωάννη, ως αχρεωστήτως
 καταβληθέντος στο Δήμο
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Εξέταση αιτήσεων των ΚΛΩΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΜΟΣΧΟΥ (Α.Π. 50114942-01 9), ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΜΟΣΧΟΥ (Α.Π. 50114930-01 8) και ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο λόγω λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π. στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
Περί εξέτασης αιτήματος Αλεξίου Νικόλαου με την οποία ζητά να βεβαιωθούν οφειλόμενα τέλη παροχής ύδρευσης στο χρήστη-ενοικιαστή του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος
Περί εξέτασης αιτήματος Αλυφαντή Άννας περί μεταφοράς οφειλών τελών ύδρευσης λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη ακινήτου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κουκούλης Νεκτάριος

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Χατζίνα Νεκτάριου (Ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Χατζίνας Νεκτάριος - Λεό) , Κανάκη Βατικιώτη Αικατερίνης (Ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Βατικιώτη Αικατερίνη), Κοντραφούρη Ευαγγελίας και Μωράκου Θεόδωρου (Ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Μωράκου Κυριακή), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης των υδρομέτρων τους.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Εξέταση αίτησης της υδρολήπτριας του Δήμου Παπαευαγγέλου Μαρδικούλας, για διόρθωση χρεώσεών της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Εξέταση αίτησης της υδρολήπτριας του Δήμου Κρεμύδα Βαρβάρας, για διόρθωση χρεώσεών της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω καθυστέρησης μέτρησης του υδρομέτρου της.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης

Εξέταση αίτησης της υδρολήπτριας του Δήμου Ροδάκη Καλλιόπης (Ο Λογαριασμός είναι στο όνομα Αστέρης Σπυρίδων), για διόρθωση χρεώσεών της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αδυναμίας πρόσβασης του υδρομέτρου της από τους τεχνίτες ύδρευσης του Δήμου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης
 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γιαννούλης Α. Νικόλαος