Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15ης Ιουλίου 2014.

      Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 15 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για κατανομή επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές για την αντιμετώπιση των αναγκών συντηρήσεων των σχολείων έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Κουκούλης Νεκτάριος

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Δήμου Αίγινας και της Περιφέρειας Αττικής για την «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» (προϋπολογισμού 32.520.000 €).
      Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

4. Περί παύσης της λειτουργίας των παιδικών χαρών - μέχρι της ολοκλήρωσης των ελέγχων και της πιστοποίησής τους - σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αριθμ. 28492 Υ.Α του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 931/Β΄/18-5-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ του Δήμου Αίγινας  και της Περιφέρειας Αττικής, για το έργο: «Μελέτη περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας» συνολικού προϋπολογισμού 202.653,57 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
        Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί αποδοχής ή μη της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α (ΕΣΠΑ), όσον αφορά στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

7. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ Αίγινας περί τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος  έτους 2014.
        Εισηγητής ο πρόεδρος του ΔΛΤ κος Κρεούζης Γιάννης

8. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ Αίγινας  αναφορικά με την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής ο πρόεδρος του ΔΛΤ κος Κρεούζης Γιάννης

9. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας περί τροποποίησης κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας διοίκησης και διαχείρισης Δ.Λ.Τ. Εισηγητής ο πρόεδρος του ΔΛΤ κος Κρεούζης Γιάννης
 

 Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  
                                                    
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Γιαννούλης Α. Νικόλαος
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png