Ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 24.9.2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αίγινα  19 Σεπτεμβρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 14863  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                  
    
ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
                                                                 κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
Ε ν τ α ύ θ α  
                              
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  
Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45’ προκειμένου να προβούμε στην:

α) Διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της κατάταξης αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής που ισοψήφησαν στις δημαιρεσίες της 7ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. πρωτ. 54176/38349/12.09.2014 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

β) Διενέργεια κλήρωσης για τον καθορισμό της κατάταξης αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που ισοψήφησαν στις δημαιρεσίες της 7ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν.3852/2010 και την αριθμ. πρωτ. 54174/38347/12.09.2014 απόφαση του Γ.Γ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αίγινα, 19 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                 
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 14864
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                  

    ΠΡΟΣ
κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
      κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
                                                                        κ.  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,  Βαθέος, Κυψέλης  και  Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας
Ε ν τ α ύ θ α  

 
ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»  

 Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   24η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Συγκρότηση Επιτροπής Παιδείας του Δήμου βάσει του άρθρου 50 του Ν. 1566/85.
2. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 1 του Ν. 3852/2010).
3. Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.           
4. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Αίγινας (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν. 3852 /2010).
5. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2014 (Ν.2307/1995).   
6. Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος παραλιακού δρόμου πόλης Αίγινας».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανακατασκευή τμήματος παραλιακού δρόμου πόλης Αίγινας.
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή  παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου:«Βελτίωση οδοστρωμάτων Δήμου Αίγινας» (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 93/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).
9. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, για την συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στο Δήμο μας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ).
10. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74/2014 μελέτης που συντάχθηκε για την εκτέλεση του έργου: «Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2014-2015».
11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έτος 2014.
12. Έγκριση χρηματοδότησης της ΚΕΔΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 39/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png