Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 30 Σεπτεμβρίου 2014.

      Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   30η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
   
1. Λήψη απόφασης έπειτα από την λύση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Αίγινας – Αγκιστρίου (ΦΕΚ 2182/Β΄/08.08.2014) για την αποδοχή του ενεργητικού & τις όποιες υποχρεώσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.  
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος


1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.


   1. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.


   1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με τον τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.


   1. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΝΠΔΔ του Δήμου με τον τίτλο: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.


   1. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Κοιμητηρίων και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος.

   1. Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος ιχθυαγοράς μεταξύ  Δήμου Αίγινας και Τσαμπίρη Αρμπέρ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Ευαγγ.
 
   1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου για το έτος 2014.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Ευάγγ.

   1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Ευάγγ.
 
   1. Εξέταση θέματος αναφορικά με την ενοικίαση αγροτεμαχίου στην θέση ΟΧΥΡΑ Πέρδικας από το ΥΕΝ.
 
   1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και επανασυγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41€ (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ


   1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και επανασυγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή εντός του έτους 2014 εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987).
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ


   1. Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και επανασυγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ. 28/80.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ


   1. Έγκριση των πρακτικών κλήρωσης που συντάχθηκαν και επανασυγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δύο υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή εργασιών και προμηθειών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων του Δήμου εντός του έτους 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 3 του Π.Δ. 28/80.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ


   1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε για την επιλογή δύο Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, λόγω της νέας σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή διενέργειας, κατά το έτος 2014, διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρα 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την επανασυγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Σ


   1. Κατανομή επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δέδες Ευάγγ.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png