Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21ης Οκτωβρίου 2014.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
   
1. Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 του Δ.ΛΤ Αίγινας Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

1. Περί έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2014 του Δ.ΛΤ Αίγινας
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

1. Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 155/2014 απόφασης του Δ.ΛΤ Αίγινας  που αφορά την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του (Ο.Π.Δ.) έτους 2014 Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤ Αίγινας

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

1. Περί έγκρισης δαπάνης και τρόπου εκτέλεσής της που αφορά την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 65, παρ. 1 του Ν.3852/2010
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

1. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για συνυπογραφή της επικαιροποιημένης σύμβασης ρύθμισης αποπληρωμής οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ                                                                                                     Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

1. Αντικατάσταση του Προέδρου της ΚΕΔΑ σύμφωνα με την από 6/10/2014 αίτηση του  Λορέντζου Γεωργ. Αθανάσιου
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Αντικατάσταση των αιρετών μελών που ορίστηκαν με την 39/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να συμμετέχουν  στην τριμελή επιτροπή για την παρακολούθηση –υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΑ το έτος 2014.                                                        Εισηγητής ο  κ.  Δήμαρχος

1. Συγκρότηση οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της ΚΥΑ 36873/2007 περί ¨καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων¨.                                                            Εισηγητής ο  κ.  Δήμαρχος


1. Συγκρότηση διαπαραταξιακής Επιτροπής η οποία θα εξετάζει γενικότερα τα θέματα της ονοματοδοσίας οδών του Δήμου
Εισηγητής ο  κ.  Δήμαρχος


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  στα πλαίσια του ΤΟΠΣΑ Αττικής 2007-2013.                            Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Εξέταση αιτήσεων  των ΤΣΟΤΣΟΥ Δημήτριου του Ευαγγέλου, Κυριακίδη Αντώνιου του Ιωάννη, Καμενόπουλου Σωκράτη του Δημητρίου και  DOCE ERION του VANGEL  για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
      Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος

1. Διαγραφή βεβαιωμένων χρηματικών καταλόγων σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου
      Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png