Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 2014.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   03η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:   


1. Έγκριση ειδικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 94/2014 μελέτης που συντάχθηκε για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στο Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για το έτος 2015 και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του απαιτούμενου ανοικτού διαγωνισμού βάσει της υπ’ αριθμ.  156/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Έγκριση ειδικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθμ. 95/2014 μελέτης που συντάχθηκε για την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2015 και σύνταξη των όρων διακήρυξης για την διενέργεια του απαιτούμενου ανοικτού διαγωνισμού βάσει της υπ’ αριθμ.  157/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης 6 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Αλληλεγγύη.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αίγινας» (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού γηπέδου Αίγινας (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την: «Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 132/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Παραλαβή προμελέτης και εργασιών 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Επανασυγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια αυτοψίας και σχετικής εισήγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Δ. 1/1994  και άρθρου 3 του Ν. 2647/1998)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια αυτοψίας και σχετικής εισήγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΚΥΑ 11074/1491/Τ.&Ε.Φ/2003)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Πρόταση ονοματοδοσίας της αίθουσας εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Αίγινας  ως αίθουσας «Σοφίας Μηλιώτη»
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Ζαούση – Κονταράτου Λουίζας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μεγαπάνος Αλέξανδρος) και Λαδά Παναγιώτη λόγω πιθανής μη σωστής μέτρησης του υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τοπαλίδη Ανδρέα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γρηγοράκου Ανδριάννα), Γαρυφάλλου Σεβαστού και Φουρναράκου Ανδρέα λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γεννίτσαρη Παναγιώτας, Ντάφου Δήμητρας, Ρούσσου Ευθύμιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δημόπουλος Αλέξανδρος), Ζορμπά Ιωάννη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ματσούκα Ιουλία) και Τσίτρα Βασίλειου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τόγιας Δημήτριος) λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τζίτζη Νεκτάριου, Μπήτρου Ιωάννη, Μαργαρίτη Οδυσσέα, Λαζάρου Ευαγγελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαζάρου Στυλιανός), Σώρρου Παντελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Σώρρος Ευάγγελος), Κάτσα Κων/νου, Μαλτέζου Ιωάννας Σοφίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Καλαμάρας Διονύσιος), Μουτσάτσου Κων/νου, Γιαννούλη Παντελεήμονα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαβούτας Γεώργιος), Καραγιώργου Χριστόφορου, Μοίρα Ηλία (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μοίρας Φώτης και Γρηγόρης), Αποστολοπούλου Αικατερίνης, Ξυδέα Μαρίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Στουραίτης Ιωάννης) και Μαρμαρινού Ευάγγελου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Χατζοπούλου Άννας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Χατζόπουλος Θεόδωρος), Μπόη Αντώνιου, Βογιατζόπουλου Θαλή (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Βογιατζόπουλος Ηλίας), Παπαγεωργίου Νικόλαου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τσεμπερλή Γεώργ. Κληρ.), Χειλαδάκη Εμμανουήλ, Σπυρομήλιου Μιλτιάδη, Κράλλη Ελένης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μουρελάτος Ανδρέας), Νικολαίδης Νικόλαος (ο λογαριασμός είναι στο όνομα S.C.INAE), Παπαδόπουλου Αναστάσιου, Λιβαθινού Γεώργιου, Κρασσά Ιωάννη, Παπαδόπουλου Αναστάσιου, Αγαλοπούλου Μαρίας, Πεσματζόγλου Στέφανου, Γιαννάτου Κων/νου, Γιαννόπουλου Αλέξανδρου, ΓΚΟΥΤΑ Ερρικέτης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ιερά Μονή Αγ. Τριάδας) και Μπουγιουκλάκη Ευάγγελου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω αυξημένης κατανάλωσης χωρίς υπαιτιότητα των καταναλωτών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png