Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10ης Δεκεμβρίου 2014.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την   10η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:   


1. Συμμετοχή του Δήμου σε  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του Τεχνικού του Προγράμματος έτους 2015
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας


1. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας


1. Έγκριση Αποφάσεως του Δ.Σ του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας


1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αίγινας»
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Αποδοχή χρηματοδότησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος
1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών αναγκών
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δέδες Ευάγγελος


1. Συζήτηση επί της από 19.11.2014 αίτησης των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Γελαδάκη Ανδρέα, Μαργαρώνη Δημήτρη, Οικονόμου Ηλία και Κασιμάκη Ξανθής σχετικά με έγγραφο που παρέλαβαν από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων


1. Εξέταση αιτήματος Ιερού Ναού Αγ. Τριάδας Βαθέος για την παραχώρηση αίθουσας στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βαθέος (σχετική η υπ΄ αριθμ. 12/2014 απόφαση της Δ.Κ Βαθέος)
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Κ Βαθέος


1. Εξέταση αιτήματος Συλλόγου προόδου & Αλληλεγγύης Αγίων-Βαθέος-Σουβάλας σχετικά με την παραχώρηση αίθουσας στο νηπιαγωγείο Αγίων για χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου, την εκτέλεση εργασιών καλλωπισμού και την τοποθέτηση μπασκέτας στο προαύλιο του νηπιαγωγείου (σχετική η υπ’ αριθμ. 9/2014 απόφαση της Δ.Κ Βαθέος
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Κ Βαθέος


1. Εξέταση αιτήματος του Προέδρου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Αίγινας σχετικά με την παραχώρηση του κτηρίου στην Παιδική Χαρά Κυψέλης για τις ανάγκες του Σώματος (σχετική η υπ’ αριθμ. 5/2014 απόφαση της Δ.Κ Κυψέλης
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δ.Κ Κυψέλης


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος λιθόκτιστου τοίχου Δημοτικού γηπέδου Αίγινας (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την: «Μελέτη Περιφερειακής οδού πόλης Αίγινας» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 132/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Παραλαβή προμελέτης και εργασιών 1ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Επανασυγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια αυτοψίας και σχετικής εισήγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Δ. 1/1994  και άρθρου 3 του Ν. 2647/1998)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια αυτοψίας και σχετικής εισήγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΚΥΑ 11074/1491/Τ.&Ε.Φ/2003)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Ζαούση – Κονταράτου Λουίζας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μεγαπάνος Αλέξανδρος) και Λαδά Παναγιώτη λόγω πιθανής μη σωστής μέτρησης του υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τοπαλίδη Ανδρέα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γρηγοράκου Ανδριάννα), Γαρυφάλλου Σεβαστού και Φουρναράκου Ανδρέα λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Γεννίτσαρη Παναγιώτας, Ντάφου Δήμητρας, Ρούσσου Ευθύμιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δημόπουλος Αλέξανδρος), Ζορμπά Ιωάννη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ματσούκα Ιουλία) και Τσίτρα Βασίλειου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Τόγιας Δημήτριος) λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Τζίτζη Νεκτάριου, Μπήτρου Ιωάννη, Μαργαρίτη Οδυσσέα, Λαζάρου Ευαγγελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαζάρου Στυλιανός), Σώρρου Παντελίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Σώρρος Ευάγγελος), Κάτσα Κων/νου, Μαλτέζου Ιωάννας Σοφίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Καλαμάρας Διονύσιος), Μουτσάτσου Κων/νου, Γιαννούλη Παντελεήμονα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Λαβούτας Γεώργιος), Καραγιώργου Χριστόφορου, Μοίρα Ηλία (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μοίρας Φώτης και Γρηγόρης), Αποστολοπούλου Αικατερίνης, Ξυδέα Μαρίας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Στουραίτης Ιωάννης) και Μαρμαρινού Ευάγγελου για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png