Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 22η του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
1. Παραχώρηση τμήματος αιγιαλού στην περιοχή του όρμου «Κρυπτός Λιμένας» Αίγινας.
2. Παραχώρηση αιγιαλού  της Αγ. Μαρίνας.
3. Παραχώρηση αιγιαλού στην πλαζ Παναγίτσας.
4. Παραχώρηση αιγιαλού στην ακτή Καραντίνα (πλαζ Αύρα)
5. Παραχώρηση αιγιαλού στα Λουτρά Σουβάλας.
      Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου