Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 4ης Αυγούστου - 18:30.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 4η του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:  

1.Έγκριση όρων τροποποιητικής προγραμματικής σύμβασης για τη: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος
   
2.Σύσταση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων – Διεθνών Συνεργασιών  Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο Δήμαρχος
   
3.Ενεργοποίηση και συνέχιση συμμετοχής του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος
    
4.Λήψη απόφασης για ορισμό  εκπροσώπου του Δήμου στην Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αίγινας.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος
    
5.Παράταση χρόνου πληρωμής τροχαίων παραβάσεων.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος
    
6.Λήψη απόφασης για αποδοχή πίστωσης για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο της σύμβασης του Δήμου με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

8.Διαγραφή ποσού οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος

9.Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας που αφορά την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν υπερωριακά κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών Μαΐου 2014 από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, λόγω του γεγονότος ότι η εκλογική τους αποζημίωση παρακρατήθηκε από την ΔΟΥ για τον συμψηφισμό οφειλών του Δήμου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικονομικών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

10.Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

Εισηγητής ο κος Δήμαρχος

11.Εξέταση αιτήσεως που αφορά την παράταση καταβολής μειωμένου μισθώματος για το κυλικείου του Γ.Ε.Λ Αίγινας από την Χαρτοφύλακα Ελευθερία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.4071/2012

Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου