Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 9ης Σεπτεμβρίου 2015.

Πραγματοποιήθηκε χθες η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, για την έγκριση του πρακτικού για τη διευθέτηση θεμάτων που αφορούσε την παρουσίαση και προβολή των κομμάτων που συμμετέχουν στις Εθνικές Εκλογές.

Ακολούθησε συζήτηση για την απόφαση που είχε λάβει η Οικονομική Επιτροπή, κατά την τελευταία συνεδρίασή της, για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που αφορούν την τιμή μεταφοράς του νερού, και την ανάγκη να επανεξεταστεί η μελέτη. Η Οικονομική Επιτροπή είχε αποφασίσει για το σκοπό αυτό να εισηγηθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο τελικά δεν έγινε.