Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 5ης Οκτωβρίου 2015.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 5η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (σχετικές οι υπ’ αριθ. 98/2015 και 100/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος.

Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΑΟΑ που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης.

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας έντεκα μηνών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος.

Εξέταση αιτήματος του Mario Shehai για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Καζαντζάκη στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος ,

Εξέταση αιτήματος της «Λογοθέτης Κων/νος & Γκαρή Ζωή Ο.Ε» για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός της, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος.

Εξέταση αιτήματος του κ. Καραγιάννη Κωνσταντίνου για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την τοποθέτηση τέντας έμπροσθεν του καταστήματός του, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος.

Διαγραφή ποσού οφειλέτη του Δήμου από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου