Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2015.

 Προσκαλείσθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (σχετικές οι υπ’ αριθ. 98/2015 και 100/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 29/2015 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΑΟΑ που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης           

1. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού διάρκειας έντεκα μηνών για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας.

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2015
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

1. Εξέταση αιτήματος του Mario Shehai για την παροχή σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή πέργκολας έμπροσθεν του καταστήματός του που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Καζαντζάκη στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος        

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  
                                                  
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου