Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Νοεμβρίου 2015.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:   

1. Λήψη απόφασης για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια νερού από φρεατοϊδιοκτήτες για το έτος 2015-2016, διότι ο διεξαχθείς ανοικτός διαγωνισμός  μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ απέβη άγονος.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους τέλεσης Πολιτικών Γάμων (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 119/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Πρόταση ονοματοδοσίας αιθουσών στο Σχολικό Συγκρότημα Μεσαγρού ως «Σπύρου Γαλάρη» και «Κων/νου Μιχ. Σταμάτη».
           Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημ. Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικόλαος

1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου, Αποσπόρη Διονύσιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Αποσπόρης Βασίλειος), Πετρίτου Αγγελικής και  Σαρέλη Δημήτριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Σαρέλη Ελένη) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης.
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος     

1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Τσοτσορού Αλίκης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΓΡΥΛΛΟΥ Παρασκευή) για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
      Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου