Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 29η Δεκεμβρίου 2015.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 29η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη πιλοτικού προγράμματος για ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση αστικών στερεών απορριμμάτων για τον Δήμο Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας από 0,25‰ σε 0,35‰ σύμφωνα με την σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Εξέταση αιτήσεως του κ. Πατζόγλου Χαράλαμπου για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Εξέταση αιτήσεως της υδρολήπτριας του Δήμου Κρητικού Σταματίνας για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία μετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.
      Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Κουνάδη Δημήτριου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κουνάδη Φιλιώ), ΠΟΥΛΙΑΣΗ Ελευθέριου και Λεβεντόπουλου Ανδρέα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γιάππαπα Καλομοίρα) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης.
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος     

1. Εξέταση αιτήματος Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας σχετικά με την χορήγηση ειδών προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (Γάλα έτους 2015).

1. Έγκριση πρότασης συνεργασίας των οκτώ (8) Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του  Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2016.
     Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α. που αφορά τον προϋπολογισμό της για το έτος 2016.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών, ενός Δημοτικού Συμβούλου και ενός υπαλλήλου, για την συμμετοχή τους στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (ΚΕΔΑ) έτους 2016
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α. κ. Ζορμπάς Ιωάννης

1. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό. έτος 2016.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α  κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
     
1. Περί έγκρισης νέας σύμβασης ρύθμισης των οφειλών του Δήμου Αίγινας προς την ΕΥΔΑΠ.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Εξέταση αιτημάτων που σχετίζονται με την ένταξη νέων κατηγοριών επιχειρήσεων στο ισχύον επαγγελματικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Περί έγκρισης υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αίγινας και του Εργαστηρίου Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών.
           Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.             

1. Έγκριση λειτουργίας «Διαδικτυακού Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Αίγινας» με τη δωρεά χορηγία της εταιρείας «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» για την εκπαιδευτική στήριξη μαθητών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια του Δήμου.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Οικονόμου Νικ.

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της πρωτοχρονιάς 2015
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png