Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 8ης Ιανουαρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Ανακήρυξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη Δ. Αίγινας και έγκριση απονομής σε Αυτόν του Χρυσού Κλειδιού της Νήσου Αίγινας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής  αποτελούμενης από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών έργων-υπηρεσιών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής  αποτελούμενης από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους για την  αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης που συντάχθηκε και συγκρότηση επιτροπής  αποτελούμενης από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28)
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2015 επί αιτημάτων που εξετάσθηκαν.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2016 (Ν.2307/1995)
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png