Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιανουαρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Λήψης  απόφασης για το Αστυνομικό τμήμα Μεσαγρού
1. Παραχώρηση κτιρίου για στην στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Αίγινας.
1. Παραχώρηση χώρου στο Δήμο Αίγινας για εξυπηρέτηση πολιτών  μέσω εθελοντικής προσφοράς
1.  Λήψης  απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με τα δρομολόγια ΚΤΕΛ – Χειμερινή Περίοδος 2015-2016.
1. Εξέταση αιτήσεως του κ. Μαρμαρινού Σπυρίδων για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
1. Διαγραφή της κ. Μούρτζη Βενετίας του Θεοδοσίου από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο λόγω εξόφλησης του χρέους της.
 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου