Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 8ης Φεβρουαρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 8η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2395/26.01.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
      Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:  «Εκσυγχρονισμός σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Αίγινας».
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Λήψη απόφασης περί χορήγησης αδειών στάθμευσης αυτοκινήτων. (σχετικές οι υπ’ αριθμ.  2/2016 και 3/2016 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Πρόταση ονοματοδοσίας τμήματος δρόμου στην μνήμη Γεώργιου Αλυφαντή (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
      Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2016, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου.
           Εισηγητής ο κος Δήμαρχος

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2016, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου.
      Εισηγητής ο κος Δήμαρχος

Εξέταση αιτήσεως του κ. ΔΑΡΟΥΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για επιστροφή χρηματικού ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΣ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης.
           Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος     

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png