Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26ης Φεβρουαρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00’ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.   Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2016.
2.   Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου  Αίγινας έτους 2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονόμου Τρ. Νικόλαος