Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00’, προκειμένου να προβούμε, στην: Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010) λόγω παραίτησης της κ. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνης από Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου