«Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19ης Ιουλίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 19η του μηνός Ιουλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:15΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής:

1. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου