Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 2 Αυγούστου και ώρα 19:00.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 02-08-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Β΄ τριμήνου έτους 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 43/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αίγινας ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο τμήμα επί των οδών Μητροπόλεως και Αντ. Πελεκάνου (Σχετική η υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)»  λόγω μη ύπαρξης ενστάσεων.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 67/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αντικατάσταση στεγάστρων στο παραλιακό μέτωπο της Αίγινας, σύμφωνα με τις νέες εγκρίσεις α) της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας & Κυκλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων και β) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων Π.Ε Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος
 
1. Λήψη απόφασης για να γίνει το ακίνητο του Δήμου στη θέση «Κουτρούμπεη» χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


1. Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Περί έγκρισης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δ.ΛΤ Αίγινας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 30.06.2016 εγγράφου της Ομάδας Εργασίας Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Θεμάτων Δήμου Αίγινας με θέμα: «Κατάργηση των πιστοποιημένων προϊόντων Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠ κ.λπ./ Κατάργηση της πιστοποίησης για το Φιστίκι Αίγινας ΠΟΠ».
Εισηγήτρια η υπεύθυνη της Ομάδας Εργασίας κ. Κανελλά Αικατερίνη


1. Λήψη απόφασης επί του εγγράφου της επόπτριας δημόσιας υγείας του Δήμου αναφορικά με ενέργειες του Δήμου προς το Σωματείο Προστασίας Ζώων Αίγινας.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
1. Λήψη  απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ –  Αίγινας θερινής περιόδου 2016
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα εξετάσει αιτήματα καταναλωτών ύδρευσης που αφορούν την αποκατάσταση λογαριασμών ύδρευσης και θα εισηγηθεί επί αυτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
1. Έγκριση Ψηφίσματος ενεργούς συμμετοχής του Δήμου στην εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση των δημοτών υπέρ των ελεύθερων χώρων καπνού, μετά από πρόταση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


1. Έγκριση διαγραφής οφειλών του Χατζίνα Στυλιανού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου λόγω εξόφλησης των οφειλών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος   


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png