Πρόταση ονοματοδοσίας τμήματος δρόμου στην μνήμη Γεώργιου Αλυφαντή. Η απόφαση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

από το υπ’ αριθ. 4/2016 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. αποφ. 31/2016 Π ε ρ ί λ η ψ η

Πρόταση ονοματοδοσίας τμήματος δρόμου στην μνήμη Γεώργιου Αλυφαντή (σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Σήμερα την 08η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας συνήλθε σε δημόσια Συνεδρίασή του στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1660/04.02.2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Οικονόμου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.

Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 3/Ζορμπάς Ιωάννης, 4/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 5/Μούρτζης Γεώργιος, 6/Δέδες Ευάγγελος, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης Ελευθέριος, 9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Τσούρης Ανάργυρος, 11/Λεούσης Νεκτάριος, 12/Δούκας Σωκράτης, 13/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14/Τσατήρης Γεώργιος, 15/Τζίτζης Φίλιππος, 16/Ντελής Αντώνιος, 17/Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 18/Οικονόμου Νικόλαος (Πρόεδρος).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Θεριανός Στυλιανός προσήλθε στην συνεδρίαση μετά την λήψη απόφασης επί του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Απόντες: 1/Βατικιώτης Δημήτριος, 2/Πάλλης Στυλιανός, 3/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 4/Πτερούδης Νικόλαος, 5/Πούντος Νικόλαος, 6/Πούντος Ιωάννης (Αντ/δρος), 7/Τρίμης Κυριάκος και 8/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ. Κυψέλης) και 3/Λεούσης Εμμανουήλ (Δ.Κ. Μεσαγρού).

Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ. Βαθέος), αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν παρών στη Συνεδρίαση.

Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας Αμάφης Αναστάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Δούκας Σωκράτης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 4ο Αριθ. απόφ. 31/2016

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής ονοματοδοσίας οδών Δήμου Αίγινας καθώς και την υπ΄ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τις οποίες ομόφωνα εγκρίθηκε να δοθεί η ονομασία στο τμήμα της οδού από διασταύρωση οδού Αγ. Νεκταρίου & Πελεκάνου έως οδό Τελαμώνος (Α-Β) στην πόλη της Αίγινας ως οδός «Γεώργιου Αλυφαντή» σε ένδειξη τιμής στον αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Αλυφαντή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

    την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση της διαπαραταξιακής επιτροπής ονοματοδοσίας οδών Δήμου Αίγινας

    την υπ΄ αριθμ. 4/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

    τις τοποθετήσεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης

    τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, Ο μ ό φ ω ν α

Επί 18 ψηφισάντων μελών

Την ονοματοδοσία του τμήματος της οδού από διασταύρωση οδού Αγ. Νεκταρίου & Πελεκάνου έως οδό Τελαμώνος (Α-Β) στην πόλη της Αίγινας ως οδού «Γεώργιου Αλυφαντή» σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στον αείμνηστο δάσκαλο Γεώργιο Αλυφαντή, ο οποίος υπήρξε ένας καταξιωμένος άνθρωπος, ένας ακέραιος χαρακτήρας που για πολλά χρόνια, πέρα από την εκπαιδευτική κοινότητα, πρόσφερε τις υπηρεσίες του και σε συλλόγους του νησιού μας, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ανύψωση του εκπαιδευτικού και πολιτιστικού επιπέδου του τόπου μας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 31/2016

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png