Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Οκτωβρίου 2016.

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 05η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής: 1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα «Κέντρα Κοινότητας» του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας (09), Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ025» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου