Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 18ης Οκτωβρίου 2016.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 18-10-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2017
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του έργου: «Μετατόπιση Ο.Κ.Ω. για την κατασκευή του βόρειου τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης νήσου Αίγινας».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Έγκριση εκ νέου της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Αίγινας».
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με το Εργαστήριο Οικονομικής Διοικητικής Επιστήμης και Ανάπτυξης του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.,  με έδρα τον Πειραιά.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Περί αποδοχής παραίτησης του κ. Τρίμη Κυριάκου από το Διοικ. Σ/λιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας  και ορισμού νέου μέλους.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του ΔΑΟΑ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2016
Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Μαρμαρινός Σταμάτης

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Περί εξέτασης αιτήσεων που αφορούν τον χαρακτηρισμό τουριστικών επιχειρήσεων στην Αγ. Μαρίνα της Δ.Κ Μεσαγρού ως εποχιακές για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται, βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας τους.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
 
Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 189,00 € στην ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗ Αναστασία ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον Δήμο Αίγινας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 263,95 € στον Δημητριάδη Κωνσταντίνο σύμφωνα με το από 06.10.2016 υπηρεσιακό σημείωμα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος  

Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 215,02 € στην Χατζοπούλου Νεκταρία σύμφωνα με το από 14.10.2016 υπηρεσιακό σημείωμα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος  

Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Χατζόπουλου Δημήτριου του Παναγιώτη και ΒΑΡΥΠΑΤΗ Μαρίας του Μιχαήλ για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω χαλασμένου υδρομέτρου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου ΠΑΤΣΙΑ Χρήστου για διόρθωση χρεώσεώς του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2016
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γεννίτσαρης Κων/νος

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος  


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png