Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 17ης Φεβρουαρίου 2017.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 17-2-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


Περί παραχώρησης χώρου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ (Το θέμα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη κατόπιν γραπτής αίτησης του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου).


Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του, για το οικ. έτος 2017.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης


Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικ. έτος 2017.
Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΑΟΑ κ. Μαρμαρινός Σταμάτης


Λήψη απόφασης για την καταγγελία της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Αίγινας και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Πετράς Ιωάννης και Σία Ο.Ε».
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Λήψη απόφασης για την καταγγελία της μίσθωσης του υπ’ αριθμ. 3 δημοτικού καταστήματος μεταξύ του Δήμου Αίγινας και του Σώρρου Νεκτάριου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Καθορισμός διαφοροποιημένου συντελεστή για τον υπολογισμό δημοτικών τελών καθαριότητας - φωτισμού για ποιμνιοστάσια, στάβλους κ.τ.ό. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος

 
Λήψη απόφαση επί των πρακτικών της διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου αιτήσεων υδροληπτών.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


Λήψη απόφασης για την χορήγηση στην Λουκάτου Βενετία άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου επί της οδού Κανάρη 2 στην πόλη της Αίγινας.
 Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ κ. Γεννίτσαρης Κων/νος


Συγκρότηση πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017 (Ν.2307/1995).
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2017, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος


Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2017, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου.      Εισηγητής ο κος Δήμαρχος


Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό ετήσιου μητρώου αρρένων κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2119/1993.
Εισηγητής ο κος Δήμαρχος


Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή  για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας του Δήμου Αίγινας ως πολυσύχναστων.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής.
Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


Περί αντικατάστασης του υπαλλήλου Στρόμπλου Νεκτάριου από την τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης των συμβάσεων που αφορούν συγκεκριμένα α) την μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία στην Αίγινα και β) την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αυτών για το έτος 2017 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Περί εξέτασης αιτήματος της Χαλδαίου Μαρίας του Παναγιώτη που αφορά τον χαρακτηρισμό του ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΒΑΓΙΑ» που διατηρεί στην Βαγία της Δ.Κ Μεσαγρού ως επιχείρησης εποχιακώς λειτουργούσα για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
 
Περί εξέτασης αιτήματος του Τόγια Νικόλαου του Χρήστου που αφορά τον χαρακτηρισμό του ξενοδοχείου με την επωνυμία «ΑΡΕΤΗ» που διατηρεί στην Λεωφ. Καζαντζάκη στην πόλη της Αίγινας ως επιχείρησης εποχιακώς λειτουργούσα για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού που καταβάλλονται βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Περί επιστροφής χρηματικού ποσού κατόπιν αιτήσεως της Πετρίτου Μαρίας κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων  υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Περί διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης στην οφειλέτρια του Δήμου Ροδάκη Καλλιόπη λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png