Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 22 Μαρτίου 2017.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, στις 22-3-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:


* Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία παραλιών της Αίγινας με τα ονόματα προσωπικοτήτων των γραμμάτων και των τεχνών που έζησαν στην Αίγινα και τίμησαν το νησί μας, κατόπιν πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Παπαδόπουλου Ιωάννη και σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
   
* Έγκριση της υπ. αριθ. 29/2017 αποφάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά  έγκριση απολογισμού του οικονομικού έτους 2016


* Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Αίγινας αναφορικά με την τροποποίηση του τεχνικού του προγράμματος έτους 2017


* Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017


* Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου


* Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για την δεύτερη περίοδο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου


* Ορισμός α) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (Κ.Ε.Δ.Α.) και β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτής


* Έγκριση εκμίσθωσης των υπ’ αριθμ. 4 & 5 Δημοτικών Καταστημάτων (πρώην s/m Πετράς) και εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας


* Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου


* Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διεξαγωγή της 48ης εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2017


* Περί έγκρισης κύρωσης τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή «ΠΛΑΚΑ» του οικισμού Αγ. Μαρίνας της Δ.Κ Μεσαγρού, λόγω πρόσθετων στοιχείων στο τοπογραφικό διάγραμμα, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 17479/28.11 2016 αίτησης κατοίκων της Αγ. Μαρίνας


* Περί έγκρισης αποδοχής παραχώρησης της χρήσης επιβατικού οχήματος από το Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε Νήσων


* Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, μετά των αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κατά το έτος 2017 διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.


* Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 4/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


* Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες οδικού δικτύου του Δήμου Αίγινας»


* Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην περιοχή του Δήμου Αίγινας»


* Λήψη απόφασης περί χορήγησης αδειών στάθμευσης αυτοκινήτων (σχετικές οι υπ’ αριθμ.  3/2017, 4/2017 και 5/2017 αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)


* Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αίγινας μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την απομάκρυνση ναυαγίων καθώς και επικίνδυνων - επιβλαβών πλοίων


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png