Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, 28ης Ιουνίου 2017.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 28η του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:45΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης επί της έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΚΕΔΑ χρήσεως έτους 2016. Εισηγητής ο πρώην Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Ζορμπάς Ιωάννης


1. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της ΚΕΔΑ για μεταστέγαση της επιχείρησης στο κτήριο του παλαιού Δημαρχείου. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Οικονόμου Νικόλαος


1. Περί αντικατάστασης του Αμάφη Αναστάσιου από μέλος της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΚΕΔΑ έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΚΕΔΑ κ. Οικονόμου Νικόλαος


1. Περί καθορισμού κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76, παρ. 1 του Ν. 3852/2010). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 217/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την (επανα)συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια αυτοψίας και σχετικής εισήγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (παρ. 2 του άρθρου 4 της Α.Δ 1/1994 και άρθρου 3 του Ν. 2647/1998). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επιλογή χώρου για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.  Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αίγινας θερινής περιόδου 2017. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Ρωπαΐτη Δέσποινας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ρωπαΐτης Νεκτάριος), Λαδά Νεκτάριου, Ροδάκη Ιωάννη, Γκίκα Αγγελικής και Λαζάρου Μαρδικούλας, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους  μέτρησης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Σημαντώνη Σπυρίδωνα, Χαλδαίου Στυλιανού, Τορτορέλη Πολυξένης, Βουδούρη Θεοδόσιου, Αλυφαντή Νικόλαου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Αλυφαντής Αντώνης), Βασιλειάδη Ελένης (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Βασιλειάδης Δημήτριος) και Γιαλινιτζόγλου Αθηνάς (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γιαλινιτζόγλου Βασιλική), για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Μαλτέζου Γεώργιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μαλτέζου Αφοί), Σεργίου Μαρία - Άννας (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μοίρα Ερασμία), Κοσκινίδη Στυλιανού, Μυλωνά Ελένης και Μπακόμητρου Παναγιώτη, για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω προβλημάτων στη λειτουργία των υδρομέτρων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου Χαρτοφύλακα Γεώργιου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Χαρτοφύλακα Αφοί), λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Εξέταση αιτήσεως του Δημόπουλου Κωνσταντίνου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Δημόπουλος Γεώργιος) για διαγραφή λογαριασμών ύδρευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2016 επί αιτημάτων που εξετάσθηκαν. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού 125 ευρώ στον Λαδά Δημήτριο του Παύλου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png