Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

Προσκαλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 03 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00΄ στον αύλειο χώρο του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Αίγινας που βρίσκεται επί της οδού Σπ. Ρόδη 16 στην πόλη Αίγινας για την πραγματοποίηση του:


"Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής"


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου