Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, 2 Οκτωβρίου 2017.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 02η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:15΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το κλείσιμο της παραλιακής οδού Αίγινας-Πέρδικας στην εκβολή του ρέματος της Σκοτεινής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αίγινας έτους 2018. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» με κωδικό ΟΠΣ 5002698 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επικαιροποίηση της απόφασης 4/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την υλοποίηση από το Δήμο Αίγινας με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αίγινας» με κωδικό ΟΠΣ 5002698». Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί παραχώρησης τμήματος του ισογείου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Μεσαγρού για τη στέγαση και επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Μεσαγρού. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επαναφορά προς συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος με τίτλο: «Έγκριση σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης - παροχής υπηρεσίας που αφορά την ‘‘Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου, έλεγχος λειτουργίας, διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης, σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων διανομής στη νήσο Αίγινα’’» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Διατύπωση απόψεων για την ίδρυση πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης για την εισφορά χρηματικού ποσού στο Καταφύγιο Προστασίας Ζώων Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Αίγινας με τον αναπληρωτή του στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Αίγινας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες


1. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας (έναντι του παλαιού κτηρίου του Δημαρχείου). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης περί ένταξης ή μη του Δήμου Αίγινας στο Δίκτυο Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Οικονόμου Ν.


1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 333,66 € στον Τσεσμελή Χρήστο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ύψους 80,00 ευρώ του Δεναξά Μιχαήλ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ύψους 7,41 ευρώ της Κατσαΐτη Μαρίας από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νικόλαος Τρ. Οικονόμου


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png