Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας 6ης Νοεμβρίου 2017.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 06η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για τη μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στο Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για το χρονικό διάστημα έως τέλη Δεκεμβρίου 2017. Εισηγητές ο κ. Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για τη μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, για την Αίγινα και την Πέρδικα με υδροφόρα πλοία για το χρονικό διάστημα έως τέλη Δεκεμβρίου 2017. Εισηγητές ο κ. Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Έγκριση μελέτης που αφορά τη μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2018 & 2019. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου Οικονόμου Νικόλαου από τακτικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ και ορισμός νέου τακτικού μέλους και Προέδρου της ΚΕΔΑ. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου Οικονόμου Νικόλαου από τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου Οικονόμου Νικόλαου από τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση άπορης δημότισσας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Επαναφορά προς συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος με τίτλο: «Έγκριση σκοπιμότητας σύνταξης μελέτης - παροχής υπηρεσίας που αφορά την ‘‘Ψηφιακή αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων πόσιμου, έλεγχος λειτουργίας, διαστασιολόγηση και βελτιοποίηση μονάδων αφαλάτωσης, σύνταξη μοντέλου λειτουργίας και έλεγχος υδραυλικής συμπεριφοράς δικτύων διανομής στη νήσο Αίγινα’’» (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Π. Ηρειώτη στην πόλη της Αίγινας (έναντι του παλαιού κτηρίου του Δημαρχείου). Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1.  Λήψη απόφασης για την επιλογή τράπεζας για συνεργασία με το Δήμο. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί χορήγησης άδειας εκσκαφής για την εκτέλεση έργου της ΔΕΔΔΗΕ σε περιοχή του Δήμου μας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1.  Περί έγκρισης χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση εντός των χώρων αρμοδιότητας του Δήμου Αίγινας του ιδιωτικού/ δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΟΤΕ Α.Ε. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος


1. Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Αίγινας με τον αναπληρωτή του στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρου Υγείας Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Ορισμός εκπρόσωπου του Δήμου Αίγινας στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης για διατύπωση γνώμης σχετικά με τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αίγινας – χειμερινή περίοδος 2017- 2018. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη μεταφορά διαθεσίμων του Δήμου Αίγινας ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητές ο κ. Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Διατύπωση απόψεων για την ίδρυση πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος


1. Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου κ. Λεούση Ξανθού, κα Κατσουράκη Ελένης, κα Πάλλα Ιωάννας, κ. Μπήτρου Γεωργίου για διόρθωση χρεώσεώς της σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης κ. Μούρτζης Αντώνιος


1. Περί διόρθωσης ποσών σε βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος εσόδων του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1. Περί επιστροφής χρηματικού ποσού ύψους 333,66 € στον Τσεσμελή Χρήστο του Γεωργίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο Δήμο Αίγινας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ύψους 80,00 ευρώ του Δεναξά Μιχαήλ από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες Ευάγγελος


1.  Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ύψους 7,41 ευρώ της Κατσαΐτη Μαρίας από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο του Δήμου σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών κ. Δέδες ΕυάγγελοςΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεριανός Στυλιανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png