Θέματα συνεδρίασης 18 Μαΐου 2009.

Προσκαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Μαίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6,30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του, που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων της ημερησίας διάταξης : 

   1. Επερώτηση Δημοτικού Συμβούλου κ. Φίλιππου Τζίτζη με την οποία ζητεί να ενημερωθεί «για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής , εντός και εκτός Αίγινας, που συμβάλουν στην διατήρηση της Ιστορικής Αλήθειας ότι Η ΑΙΓΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
   2. Αποδοχή πρότασης του ΕΟΤ: α) για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και ανάδειξης μνημιακών χώρων Δήμου Αίγινας και β) οικοτουριστικές διαδρομές Δήμου Αίγινας.
   3. Εγκριση εκμίσθωσης χώρων πλάζ, για εκμετάλλευση από ιδιώτες και εξουσιοδότηση Δημαρχιακής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διεξαγωγής των απαιτουμένων διαγωνισμών.
   4. Κατανομή πιστώσεων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
   5. Ορισμός α) τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικ. Σ/λιο της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (Κ.Δ.Ε.Α.)  και β) ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου αυτού.
   6. Υποβολή αιτήματος στο ΥΠΕΠΘ για την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας- Αλώνων.
   7. Αποδοχή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» η οποία συντάχθηκε μετά το από 17-12-2008 συμφωνητικό.
   8. ΄Έγκριση της υπ. αριθ. 23/2009 μελέτης (τεύχη δημοπράτησης) του έργου «ΝΕΕΣ   ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
   9. ΄Έγκριση οργάνωσης από το Δήμο Αίγινας και τη Νομαρχία Πειραιά και με τη συμμετοχή συλλόγων, φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης του φεστιβάλ φιστικά AEGINA FISTIKI FEST.

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Οργανωτική Επιτροπή.

  10. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Γεωργίου Βογιατζόγλου από μέλος του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη αυτού. (ΣΧΕΤ  Η υπ. αριθ. 72/2009 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου). 
  11. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, για την διετία 2009-2010, στο Διοικ. Σ/λιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 72/2009 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου).
  12. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 73/2009 απόφασης του Δημοτικού μας Σ/λίου όσον αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Αίγινας στο Διοικ. Σ/λιο του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
  13. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Γρηγορίου Οικονόμου από μέλος του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ και ορισμός αντικαταστάτη αυτού. (ΣΧΕΤ  Η υπ. αριθ. 73/2009 απόφαση Δημοτικού Σ/λίου). 
  14. ΄Εγκριση απόφασης του Διοικ. Σ/λίου του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.
  15. ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 27/2009 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ με θέμα: «έγκριση απολογιστικών στοιχείων ετών 2005-2006-2007 και 2008 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας».
  16. ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 45/2009 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ με θέμα: ¨Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2009 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας¨.
  17. ΄Εγκριση της υπ. αριθ. 46/2009 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ με θέμα:

¨Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2009 του Δ.Λ.Τ. Αίγινας¨

  18. Αποδοχή πίστωσης 100.000,00 € για αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες (ΣΑΕ 055) και έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2009 για την ένταξη του ποσού .
  19. Αποδοχή πίστωσης 36.800,00 € από το Πρόγραμμα «ψηφιοποίηση Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Αίγινας» (2007ΣΕ21530012) και έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2009 για την ένταξη του ποσού .
  20. Αίτημα κ. Γεωργίου Ζαβιτσάνου εκπροσώπου της εταιρείας ΕΤΕΡΝΙΑ Α.Ε. με την οποία ζητείται η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και ηλεκτροδότηση τριών μεταλλικών ερμαριών (PILLARS) στις περιοχές Πέρδικας , Μεσαγρού και Σουβάλας, για λογαριασμό της εταιρείας ¨CYTA HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.¨ .
  21. Διόρθωση χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης τέως Δήμου και Δημοτικών Διαμερισμάτων.
  22. Αίτημα κ. Ζήση Χροναίου, κατοίκου Αγίων Ασωμάτων, για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στην πόλη της Αίγινας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλκιβιάδου- Δημοσθένους- Διογένους και Γυμναστηρίου.
  23. Αίτημα Αθλητικού Συλλόγου ΑΙΑΚΟΣ περί οικονομικής του ενίσχυσης με το ποσό των 1.500 € για την κάλυψη μέρους εξόδων διοργάνωσης του ¨1ου Πανελληνίου Τουρνουά Ποδοσφαίρου ΑΙΑΚΟΣ¨.
  24. Αίτημα Συλλόγου Γυναικών Αίγινας για οικονομική του ενίσχυση
  25. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών για την συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Δ. Τσατήρης