Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας.


Δεν πραγματοποιήθηκε η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω έλλειψης απαρτίας. Η επόμενη συνεδρίαση αναμένεται να οριστεί για την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου.